14-7-2005: STAND VAN ZAKEN OP "HET" SPORTCOMPLEX - DEEL 2
Vorige week zijn de kleedkamers per ongeluk met de grond gelijk gemaakt door toedoen van de kraan van Willem J. Bakker. Spoedberaad tussen voorzitter Jaap Lap en de dienstdoende wethouder leverde het gewenste resultaat op; ZDH heeft toestemming om af te stappen van het 'renovatie-plan' en over te gaan op nieuwbouw.  
Voordat de kleedkamers weer in gebruik kunnen worden genomen moet er nog het nodige gebeuren. Alle hulp is welkom.
Voor meer info kan je terecht bij Leen van Elk op tel: 0222-314596.

TERUG