Texelse Courant: dinsdag 14 september 2004:

"Breuk tussen ZDH en trainer Henk de Ruyter"

Wat diep in het hart niemand in Den Hoorn heeft gewild, is toch gebeurd: Henk de Ruyter is sinds vorige week geen trainer meer bij voetbalclub ZDH. Oorzaak van de breuk is dat spelers en bestuur een man naast de trainer wilden die zich onder meer met de organisatie zou bezighouden. Deze werd gevonden in de persoon van Leen van Elk, maar De Ruyter kon zich hier niet in vinden.

Zo’n tweeëneenhalf jaar geleden keerde De Ruyter als trainer terug op het oude nest, toen de toenmalige trainer Ronald Biesboer zijn been brak. De Ruyter was toen al een half jaar coach. Daarop brak een periode aan waarin de voormalige speler en trainer van ZDH de trainingen en de coaching voor zijn rekening nam. Vooral het afgelopen seizoen boekte de club onder zijn leiding goede resultaten. Maar tevens sprak de spelersgroep de wens uit dat er naast De Ruyter een tweede man zou komen, die zich meer met organisatie en spelerscontacten zou bemoeien. Hiervoor benaderde de club oud-trainer Leen van Elk, die goed ligt in de spelersgroep en die als een echte clubman bekend staat. Het bestuur voerde meerdere gesprekken met De Ruyter, die te kennen gaf de versterking niet te zien zitten, omdat twee kapiteins op één schip volgens hem niet werkt. Toch ging Van Elk in overleg met de spelers en bestuur aan de slag, maar de samenwerking verliep verre van vlekkeloos, doordat De Ruyter in feite Van Elk negeerde. Hierop besloot Van Elk zich terug te trekken. Volgens het bestuur toonde de spelersgroep zich hierover ontevreden, waarna een vertegenwoordiging van de groep vorige week dinsdag een gesprek met De Ruyter had. Toen dit niets opleverde, ondernam het bestuur van ZDH donderdag een uiterste poging om De Ruyter op andere gedachten te krijgen. Toen dit niet lukte, viel het besluit om de samenwerking te beëindigen. ‘Ik had graag gezien dat het anders was gelopen. Dit is uiterst triest, ik heb er buikpijn van’, laat voorzitter Jaap Lap in een reactie weten. Hij benadrukt dat het hem er niet om te doen is om De Ruyter ten gunste van Van Elk beentje te lichten. ‘Beslist niet.’ Voorlopig worden de trainingen waargenomen door Jos Berbée, die zal worden ondersteund door de meer geroutineerde spelers binnen de selectie.
De Ruyter wilde gisteren nog niet inhoudelijk reageren. ‘Het is me koud op het dak gevallen, ik ben er nog kapot van en vind het nu nog te vroeg om erop te reageren. Ik kom er later op terug.’

BACK